przedsięwzięcia oddziałujące na środowisko
10 lutego 2020

ZMIANY W PRZEPISACH

W ostatnich miesiącach zmianie uległy przepisy, w oparciu o które realizujemy część naszych zadań. Nowelizacji podlegała ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o […]
8 maja 2019

NOWE USŁUGI W NASZEJ OFERCIE

Drodzy Klienci, z radością informujemy, że do naszych usług dopisujemy nadzory przyrodnicze i działania z zakresu kompensacji przyrodniczej, a także specjalistyczną współpracę w obszarze kreowania zielonego wizerunku […]
6 marca 2019

PROGRAM DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZMNIEJSZENIE ZANIECZYSZCZENIA WÓD AZOTANAMI POCHODZĄCYMI ZE ŹRÓDEŁ ROLNICZYCH ORAZ ZAPOBIEGANIE DALSZEMU ZANIECZYSZCZENIU

Dnia 27 lipca 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie […]
11 października 2018

PLANOWANY EFEKT EKOLOGICZNY ZADANIA

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi analiz w zakresie planowanego efektu ekologicznego zadania informujemy, że nasze biuro oferuje opracowywanie opinii m.in. z zakresu niniejszych zadań: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, modernizacja źródeł […]
14 kwietnia 2018

NOWELIZACJA PRAWA WODNEGO

Tak jak zapowiadano, dnia 5 kwietnia 2018 roku Prezydent RP podpisał zmianę ustawy Prawo wodne. Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 710) […]
14 lutego 2018

DECYZJE ŚRODOWISKOWE. PROCEDURA OOŚ PO 1 STYCZNIA 2018 R. PORADNIK DLA INWESTORA.

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na […]
31 stycznia 2018

ZMIANY W PROCEDURZE WYDAWANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH PO 1 STYCZNIA 2018 R.

Z dniem 1 stycznia 2018 roku w życie weszła nowa ustawa Prawo Wodne, potocznie okrzyknięta mianem „rewolucji w prawie wodnym” (ustawa z dnia 20 lipca 2017 […]
11 kwietnia 2017

DRUGA CZĘŚĆ PORADNIKA DO POBRANIA

W zakładce STREFA WIEDZY  dostępna jest już druga część naszego poradnika, tym razem dotycząca przebiegu procedury uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także zawartości karty informacyjnej przedsięwzięcia i […]
19 stycznia 2017

JAK POPRAWNIE WYPEŁNIĆ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ?

Wiele inwestycji, z którymi spotykamy się na co dzień, wiąże się z koniecznością uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Poprzedza ona wydanie innych decyzji administracyjnych takich jak […]
17 stycznia 2017

NO I RUSZYLIŚMY

Od kilku lat chodził nam po głowie pomysł na uruchomienie strony internetowej. To nie tak, że nie chcieliśmy. Jednak zawsze bieżące obowiązki wypełniały nasz harmonogram do […]
10 lutego 2020

ZMIANY W PRZEPISACH

W ostatnich miesiącach zmianie uległy przepisy, w oparciu o które realizujemy część naszych zadań. Nowelizacji podlegała ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o […]