DECYZJE ŚRODOWISKOWE. PROCEDURA OOŚ PO 1 STYCZNIA 2018 R. PORADNIK DLA INWESTORA.
ZMIANY W PROCEDURZE WYDAWANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH PO 1 STYCZNIA 2018 R.
31 stycznia 2018
NOWELIZACJA PRAWA WODNEGO
14 kwietnia 2018

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405 ze zm.), w zakładce STREFA WIEDZY znajdą Państwo najnowszą wersję Poradnika w zakresie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniającą zmiany w procedurze administracyjnej obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. Zmianie uległ również wzór wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Poradnika… oraz zapraszamy do współpracy!

Zespół Biura Studiów i Projektów STILUS w Piotrkowie Trybunalskim.