PROGRAM DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZMNIEJSZENIE ZANIECZYSZCZENIA WÓD AZOTANAMI POCHODZĄCYMI ZE ŹRÓDEŁ ROLNICZYCH ORAZ ZAPOBIEGANIE DALSZEMU ZANIECZYSZCZENIU
PLANOWANY EFEKT EKOLOGICZNY ZADANIA
11 października 2018
NOWE USŁUGI W NASZEJ OFERCIE
8 maja 2019

Dnia 27 lipca 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. W pełnym zakresie wprowadzonych regulacji obowiązuje on od 1 stycznia 2019 roku. Wśród szeregu szczegółowych wymagań dotyczących postępowania z nawozami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, Program…  reguluje takie zagadnienia jak:

– wyliczanie stanów średniorocznych obsady,

– określanie ilości powstających w gospodarstwie nawozów,

– wymagane pojemności zbiorników na gnojówkę i gnojowicę,

– wymagane powierzchnie płyt obornikowych,

– okresy nawożenia gruntów,

– ograniczenia rolniczego wykorzystania nawozów.

Nasz zespół oferuje Państwu analizy w zakresie możliwości stosowania nawozów pochodzących z Państwa gospodarstw, a także w zakresie minimalnych wymogów dotyczących pojemności zbiorników i płyt do ich przechowywania.

Zapraszamy do kontaktu,

Zespół Biura Studiów i Projektów STILUS