ANALIZY PRZEDREALIZACYJNE I PROJEKTOWANIE W OZE

Mając wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu inwestycji w  zakresie odnawialnych źródeł energii oferujemy usługi w zakresie:

  • opracowywania wstępnych analiz dla energetyki wiatrowej i fotowoltaiki, w tym: oceny lokalizacyjne i ekonomiczne,
  • monitoringów przyrodniczych zarówno przed- jak i po-realizacyjnych,
  • opracowywania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o warunkach zabudowy dla realizacji inwestycji w OZE,
  • projektowania farm wiatrowych i fotowoltaicznych,
  • postępowań ws. rozbiórek.