STREFA WIEDZY

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami dostępnymi do pobrania poniżej.

 

Komentarz do ustawy Prawo wodne – zmiany w procedurze ooś – zmiany w procedurze wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.

Wzór wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – stan na 10.02.2020 r.

Wzór karty informacyjnej przedsięwzięcia – stan na 10.02.2020 r.

Poradnik w zakresie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – stan na 10.02.2020 r.

 

Katalog przedsięwzięć oddziałujących na środowisko już wkrótce!