WNIOSKI O WYDANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

Wnioski o wydanie decyzji w postępowaniach administracyjnych wszczynanych na wniosek strony charakteryzuje duża szczegółowość oraz mnogość niezbędnej dokumentacji projektowej. Za jej  zgromadzenie najczęściej odpowiedzialny jest zainteresowany podmiot składający wniosek. Naszym klientom oferujemy kompleksową pomoc w przygotowywaniu takich wniosków  wraz z załącznikami (ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami i in.). Zakres oferty obejmuje:

  • decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć (decyzje środowiskowe, dsu),
  • decyzje o udzieleniu pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
  • decyzje o udzieleniu pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji (IPPC),
  • decyzje o udzieleniu pozwoleń wodnoprawnych,
  • decyzje o ustaleniu warunków zabudowy (dwz),
  • decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (decyzje celu publicznego),
  • decyzje o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowę (decyzje o pozwoleniu na budowę),
  • decyzje o wyłączeniu terenu z użytkowania rolniczego,
  • decyzje o zezwoleniu na lokalizację zjazdu,
  • decyzje o pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego.